Betalingsinformasjon

BETALINGSFRISTER:

Påmeldingsavgift skal være betalt innen 13. april 2018.

Deltakeravgifter, aktiviteter etc skal være betalt innen fredag 20.april 2018. Se betalingsopplysninger NORGE eller UTLAND under.


GEBYRER: (VIKTIG !!!)

Trekkes laget i perioden 13. til 20. april tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften.

Trekkes laget i perioden 20. april til turneringsstart belastes ett gebyr på kr 5000,- i tillegg til tapt påmeldingsavgift. (innkreving skjer gjennom å holde tilbake innbetalt påmeldingsavgift, deltakeravgift etc, eventuelt fakturering ut over påmeldingsavgift hvis dette er eneste kjøpte produkt)

Årsaken til dette er at vi ved flere tilfeller har opplevd at lag har trukket seg etter at kampoppsettet var ferdig og publisert. Dette skaper enormt merarbeid for organisasjonen, men også frustrasjon hos deltakende lag.BETALINGSOPPLYSNINGER NORGE:

Kontonummer FUNN CUP: 4520.18.70678

Merk innbetaling med klubb, lag/ kontaktperson og hva innbetalingen gjelder. F.eks påmeldingsavgift, type deltakerkort og antall.
Vi gjør oppmerksom på at registrering av innbetaling gjøres manuelt og vil ta noe tid før den registreres på deres påmeldingsside.


BETALINGSOPPLYSNINGER UTLAND:

Sparebanken Narvik
Postboks 102

8502 Narvik


Iban: NO 95 4520.18.70678

Swift: NARVNO 21FK Mjølner

Postboks 361

8505 Narvik