Dommere


Dommere


Arrangør stiller med dommer til alle kamper.

Vi vil etterstrebe å stille med dommertrioer i de eldste klassene. Tilgang på dommere vil være avgjørende om vi får dette til. Fra Smg/ Smj og oppover skal det være dommertrio i alle semifinaler og finaler.


Funn Cup bruker dommere fra "dommerlauget".

Dommere/ aspiranter fra hele landsdelen er hjertelig velkommen til Narvik og FUNN CUP hvis de ønsker å øve/ hjelpe oss under avviklingen.

Ta kontakt med Tore Berg Buan på tlf +47 906 10260 hvis du er interessert.