Retningslinjer og informasjon
Påmeldingsfrist Funn Cup 2018

Siste frist er fredag 13. April 2018Betalinger og kjøp

Betalingsfrist for påmeldingsavgift er samme dato. Fredag 13. april.

Betalingsfrist deltakerkort, aktiviteter etc. Fredag 20. april.

Etter å ha høstet ulike erfaringer foregående år vil vi fra 2018 være strengere på betalingsfristene. Datoene (fristene) er å betrakte som absolutte.
Deltakerkort


Det er hvert år mange justeringer på antall deltakerkort hos de ulike lag. Dette er forståelig da eksakt antall spillere ofte kan være vanskelig å forutse grunnet skader, sykdom, ferier etc. Samtidig som dette er forståelig tar ekstra kjøp, innbetalinger, refusjoner etc uforholdsmessig mye tid i en travel tid inn mot turneringsstart.


Vi innfører derfor noen nye retningslinjer. De er som følger:


- Antall ønskede deltakerkort kjøpes og betales før fristen den 20. april.


- Ønskes flere deltakerkort kjøpes disse ved ankomst turnering i servicetorget på Narvik stadion.


- Etter 21. april refunderes deltakeravgift kun ved fremvisning av legeerklæring. Kontakt vedr refusjon tas etter turneringa og innen fredag 1. juni 2018.
Sekretariat

Hovedsekretariat ligger på Narvik Stadion. Kontoret er bemannet fra 0800 - 2300. Telefonnummer finner du under fanen "kontakt oss".


Vi har også et eget servicetorg hvor du kan henvende deg med de spørsmål du måtte ha.

De øvrige arenaene har service - sekretariat gjeldende egen arena og kampavviklingen der. Ta kontakt der ved behov.

Når du ankommer turneringen må du oppsøke sekretariatet på Narvik Stadion. Her vil du motta lagledermappe med nødvendig info og materiell til eget lag/ spillere og om turneringen.Tidspunkt og kampavvikling

Turneringen arrangereres i 2018 fra 25. mai til 27. mai.

Kampene starter ca kl 16 Fredag 25. mai.

Spilletid

Klassene t.o.m Mg/ Mj 10 år spiller 2x15 min. Pause 5 min

Klassene Lg/ Lj spiller 2x15 min. Pause 5 min


Klassene Smg/ Smj spiller 2x20 min. Pause 5 min

Klassene G/ J spiller 2x25 min. Pause 5 min

HC klassen spiller 2x15 min. Pause 3 minBall

Laget som står oppført som hjemmelag stiller med matchball. I smg, gutte og smj 11`er stiller hjemmelaget med 3 baller. Hvis problemer kan baller lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion.Draktlikhet

Ved draktlikhet er det alltid laget som står oppført som bortelag som skal skifte drakter. Vester kan lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion. Sjekk dette i god tid før kamp.Regler og spilleberettigelse

Funn Cup spilles etter NFF´s reglement. Spillere med dispensasjoner i egen krets ifht alder etc er også spilleberettiget i FUNN CUP.


Vi tillater inntil 3 overårige jenter i 15/16 års klassen. Altså jenter født 2001.

Spillere skal være spilleberettiget for den klubb de stiller for.

Hvis klubber har mer enn ett lag med i turneringen i en årsklasse er reglene som følger:

Gruppespill: Det er lov å flytte inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.


Sluttspill: Hvis det ene laget blir utslått er det tillatt å flytte inntil 2 spillere til det laget som er videre i turneringen. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Spillere kan delta for lag i annen aldersklasse. Det er ingen begrensninger i flytting av spillere hvis man stiller med et 7´er lag og et 11´er lag.

Jenter kan delta i gutteklassen, så fremst de ikke overstiger alderen.

Oppmøte til kamp

Alle lag skal være på plass 10 min. før kampstart og klar til kamp til oppsatt tid. Hvis et lag ikke er på plass til kampstart, uten å ha gitt beskjed, settes stillingen til 3-0 og 3 poeng til oppmøtt lag.

Hjemmelaget stiller med matchball.

Uforutsette ting kan skje og vil bli behandlet og avgjort av sekretariatet. Det kan være avgjørende for en saks utfall at man har gitt beskjed til sekretariatet i forkant.Protest

Protest må leveres inn til hovedsekretariatet på Narvik stadion. Protesten må leveres skriftlig og innen 30 min etter endt kampslutt. Protestgebyr på kr. 800,. må betales kontant når protesten leveres. Blir protesten tatt til følge refunderes gebyret.

Alle protester vurderes av turneringsjuryen, satt opp av Funn Cup. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.Premiering

Premiering 1. tom 3. plass i klassene smg, smj, gutter og jenter.

Alle spillere tom 12 år mottar deltakerbevis.Ballstr.

Gutter og Jenter 15/16 år bruker ballstr. 5 mens resten av klassene bruker ballstr. 4.Spillesystemer

I klasser med tabell og sluttspill.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

E) Myntkast skjer i sekreteriatet med de to laglederne og ett medlem av juryen eller en representant fra sekreteriatet til stede.


Uavgjort i sluttspillkamper

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper vil det bli avgjort på straffesparkkonkurranse. 5 spillere på hvert lag i 11`er og 3 spillere på hvert lag i 7`er, ikke det ikke avgjort da, så 1 og 1 fra hvert lag inntil avgjørelsen faller.


Gult kort

Regelen om 5 min utvisning gjelder ikke i denne turneringen.Rødt kort

Hvis en spiller får rødt kort, soner denne spilleren automatisk neste kamp. En jury avgjør etter dommerens rapport om det skal sones flere kamper.Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette leveres til hovedsekretariat eller på hjemmesiden. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato,draktnummer og fødselsår på spillerne. En spiller er ikke spilleberettiget i Funn cup før vedkommende står oppført på laglisten.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, kan miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldiggrunn.

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp