Klasser

GUTTER

MG07 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.-11)

MG08 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.-10)

MG09 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.-09)

MG10 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.-08)

LG11 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.-07)

LG12 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.-06)

Sg13/14 7`er - Smågutter 7`er (født 1.1.-04/05)

SG13/14 11`er - Smågutter 11'er (født 1.1.-04/05)

G15/16 11`er -Gutter 11'er (født 1.1.-02/03)

JENTER

MJ7/8 5`er - Minijenter 5'er (født 1.1.-10/11)

MJ9/10 5`er - Minijenter 5'er (født 1.1.-08/09)

LJ11/12 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.-06/07)

SJ13/14 7`er - Småjenter 7'er (født 1.1.-04/05)

SJ13/14 11`er - Småjenter 11'er (født 1.1.-04/05)

J15/16 11`er - Jenter 11'er (født 1.1.-02/03)


ÅPEN KLASSE


Klasse for lag i handicapklassen