Klasser

GUTTER

MG07 3`er - Minigutter 3'er (født 1.1.13)

MG08 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.12)

MG09 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.11)

MG10 7`er - Minigutter 7'er (født 1.1.10)

LG11 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.09)

LG12 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.08)


Smg13 9´er Smågutter 9´er (født 1.1.07)

Smg14 7`er - Smågutter 7`er (født 1.1.06)

Smg14 11`er - Smågutter 11'er (født 1.1.06)

G16 11`er -Gutter 11'er (født 1.1.04)

JENTER

MJ07 3`er - Minijenter 3'er (født 1.1.13)

MJ08/09 5`er - Minijenter 5'er (født 1.1.11)

LJ10/11 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.09)


LJ12 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.08)

SJ13 9`er - Småjenter 9'er (født 1.1.07)

SJ14 7`er - Småjenter 7'er (født 1.1.06)

SJ14 11`er - Småjenter 11'er (født 1.1.06)

J16 11`er - Jenter 11'er (født 1.1.04)


ÅPEN KLASSE


Klasse for tilrettelagt fotball
PÅMELDINGSAVGIFT:

3 `er - 700,-

5 `er - 1500,-

7 `er - 1700,-

9 `er - 1700,-

11 `er - 1900,-


Tilrettelagt fotball kr 1700,-