Innsjekk

Innsjekk skjer på Narvik stadion i servicetorget. Her vil de som har kjøpt deltakerkort få disse utlevert.

Det skal i tillegg leveres lagslister. Dette gjøres fortrinnsvis på nett (påmeldingssiden deres), alternativt leveres disse på papir i servicetorget. I et miljøperspektiv oppfordrer vi sterkt til at dette gjøres på nett.

Merk: Som et ledd i å være miljøbevisst vil dere ikke få utlevert noen form for informasjon på papir. All informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside funncup.no eller vår app.

For tilreisende lag med overnatting kan disse dra direkte til tildelt skole.

Her tar dere kontakt med vakta (sitter ved inngangen) og blir vist direkte til klasserom. Merk: Det vil ikke lenger være fysisk signering av leiekontrakt. Ved booking av deltakerkort og tildeling av klasserom har dere akseptert/ signert vår utleiekontrakt og vårt ordensreglement. 

Vi gjør oppmerksom på at innsjekk på skolene starter 1600 på fredag. 

Utleiekontrakten kan leses her. Ordensreglementet her


Signering utsjekk

Før avreise tar reiseleder/ lagleder kontakt med vakt på skolen for å avklare at rommet er ok. Er alt i orden signeres kontrakt.