Tildeling klasserom og klasseroms - størrelse 

Når klasserom tildeles tar vi utgangspunkt i ett (1) klasserom pr lag. Vi beregner maks 15 stk (spillere og ledere) pr rom, men antallet kan være litt høyere i store klasserom.

Maks bredde pr madrass er 90 cm. Dette av plasshensyn. 

Kan være lurt med en slik runde med spillerne i god tid før turneringa slik at ikke alle stiller med dobbel madrasser . 

Skulle dere være flere på et lag enn 15-17 spillere/ ledere må vi gjøres spesielt oppmerksom på det.