Tidspunkt og kampavvikling

Turneringen arrangeres 20. mai til 22. mai 2022.

Oppstart er fredags ettermiddag/ kveld. Alle lag spiller kamp fredag. Unntak fra dette kan være lag under tilrettelagt fotball eller de aller yngste.

Kampene starter for lokale lag ca mellom kl 1400 og 1600 fredag 20. mai.

For tilreisende lag legges det opp til kamper ut fra reisevei:

0-2 timer: kamper fra 1700 ( ex. Bardu, Harstad, Hamarøy etc)

2-4 timer: kamper fra 1800 ( ex. Lofoten, Vesterålen, Tromsø, Kiruna etc )

4 timer el mer: kamper fra 1900 ( ex. Finnmark, Bodø etc )


Spilletid

Klassen Mg 7 / Mj 7 spiller 1x20 min.

Klassene Mg 8 / Mj 8 t.o.m Lg 12/ Lj 12 spiller 2x15 min. Pause 5 min

Klassene Smg / Smj spiller 2x20 min. Pause 5 min

Klassene Gutter / Jenter 16 og Junior 19 spiller 2x25 min. Pause 5 min

Åpen klasse spiller 2x15 min. Pause 5 min


Ball

Laget som står oppført som hjemmelag stiller med matchball i barnefotballen. 

I smg/ smj, gutter/ jenter og junior stiller hjemmelaget med 3 baller. 


Draktlikhet

Ved draktlikhet er det alltid laget som står oppført som bortelag som skal skifte drakter. Vester kan lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion. Sjekk dette i god tid før kamp.


Regler og spilleberettigelse

Funn Cup spilles etter NFF´s reglement. Spillere med dispensasjoner i egen krets ifht alder etc er også spilleberettiget i FUNN CUP.

Vi tillater inntil 3 overårige jenter i 15/16 års klassen. Altså jenter født 2005.

Spillere skal være spilleberettiget for den klubb de stiller for.

Hvis klubber har mer enn ett lag med i turneringen i en årsklasse er reglene som følger:

Gruppespill: Det er lov å flytte inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.

Sluttspill: Hvis det ene laget blir utslått er det tillatt å flytte inntil 2 spillere til det laget som er videre i turneringen. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Spillere kan delta for lag i annen aldersklasse. Det er ingen begrensninger i flytting av spillere hvis man stiller med et 7´er lag og et 11´er lag.

Jenter kan delta i gutteklassen, så fremst de ikke overstiger alderen.


Oppmøte til kamp

Alle lag skal være på plass 10 min. før kampstart og klar til kamp til oppsatt tid. Hvis et lag ikke er på plass til kampstart, uten å ha gitt beskjed, settes stillingen til 3-0 og 3 poeng til oppmøtt lag.

Uforutsette ting kan skje og vil bli behandlet og avgjort av juryen/ sekretariatet. Det kan være avgjørende for en saks utfall at man har gitt beskjed til sekretariatet i forkant.


Protest

Protest må leveres inn til hovedsekretariatet på Narvik stadion. Protesten må leveres skriftlig og innen 30 min etter endt kampslutt. Protestgebyr på kr. 800,- må betales kontant når protesten leveres. Blir protesten tatt til følge refunderes gebyret.

Alle protester vurderes av turneringsjuryen, satt opp av Funn Cup. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.


Premiering

Premiering 1. tom 3. plass i alle klasser over LG/ LJ 12. 

Alle spillere tom 12 år mottar deltakerbevis.

Premieseremonien gjennomføres umiddelbart etter siste kamp på Narvik stadion.


Ballstr.

Gutter og Jenter 16 år og Junior 19 bruker ballstr. 5 mens resten av klassene bruker ballstr. 4.


Spillesystemer

I klasser med tabell og sluttspill.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

E) Myntkast skjer i sekreteriatet med de to laglederne og ett medlem av juryen eller en representant fra sekreteriatet til stede.


Uavgjort i sluttspillkamper

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper vil det bli avgjort på straffesparkkonkurranse. 5 spillere på hvert lag i 11`er og 3 spillere på hvert lag i 9´er og 7`er. Ved likhet etter dette skytes en og en straffe inntil avgjørelsen faller.


Gult kort

Regelen om 5 min utvisning gjelder ikke i denne turneringen.


Rødt kort

Hvis en spiller får rødt kort, soner denne spilleren automatisk neste kamp. En jury avgjør etter dommerens rapport om det skal sones flere kamper.


Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette leveres til hovedsekretariat eller på hjemmesiden. Laglistene skal inneholde navn, fødselsår og draktnummer på spillerne. En spiller er ikke spilleberettiget i Funn cup før vedkommende står oppført på laglisten.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, kan miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn.

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp