Til kampene:

Arrangør stiller med dommer til alle kamper.

Vi etterstreber å stille med dommertrioer i de eldste klassene. Tilgang på dommere vil være avgjørende om vi får dette til. Fra Smg/ Smj og oppover skal det være dommertrio i alle semifinaler og finaler.

Funn Cup bruker dommere fra Dommerlauget i Ofoten samt at A-laget herrer og damer til Mjølner bidrar med å dømme i de minste klassene.

Rekruttering:

Dommere/ aspiranter fra hele landsdelen er hjertelig velkommen til Narvik og FUNN CUP hvis de ønsker å øve/ hjelpe oss under avviklingen.

Ta kontakt på epost til frank@fkmjolner.no hvis du er interessert.

Kompensasjon for dømming hos oss er som følger:

3´er kamp: kr 50,-

5´er kamp: kr 50,-

7´er kamp: kr 100,-

9´er kamp: kr 125,-

11´er kamp: kr 150,-

AD på 11´er: kr 100,-