Til kampene:

Arrangør stiller med dommer til alle kamper.

Vi etterstreber å stille med dommertrioer i de eldste klassene. Tilgang på dommere vil være avgjørende om vi får dette til. Fra Smg/ Smj og oppover skal det være dommertrio i alle semifinaler og finaler.

Funn Cup bruker dommere fra Dommerlauget i Ofoten og innleide dommere fra Nord Norge i de eldste klassene. I de yngste klassene benyttes spillere fra herre- og damelagene til Mjølner.

Rekruttering:

Dommere/ aspiranter fra hele landsdelen er hjertelig velkommen til Narvik og FUNN CUP hvis de ønsker å øve/ hjelpe oss under avviklingen.

Ta kontakt på epost til frank@fkmjolner.no hvis du er interessert.

Kompensasjon for dømming hos oss er som følger:

3´er kamp: kr 30,-

5´er kamp: kr 50,-

7´er kamp: kr 100,-

9´er kamp: kr 150,-

11´er kamp: kr 200,-

AD på 11´er: kr 100,-