Påmelding til Funn Cup 2019

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!
Det virker som du har brukt Cup Manager før.
Hvis du ønsker det, kan vi hente inn informasjon automatisk
Du har brukt CupManager før
logg inn å hente inn informasjon

Gjenta din e-postadresse

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!

Kontaktinformasjon


Registrer lag

MG7 - Minigutter 3`er (født 1.1.-12) MG7 3´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640635]}}
MG7 3´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

MG8 - Minigutter 5`er (født 1.1.-11) MG8 5´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640639]}}
MG8 5´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

MG9 - Minigutter 5`er (født 1.1.-10) MG9 5`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640642]}}
MG9 5`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

MG10 - Minigutter 7`er (født 1.1.-09) MG10 7´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640644]}}
MG10 7´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

LG11 - Lillegutter 7`er (født 1.1.-08) LG11 7´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640646]}}
LG11 7´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

LG12 - Lillegutter 7`er (født 1.1.-07) LG12 7´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640648]}}
LG12 7´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SMG 13 - Smågutter 13 9´er (f 1.1.-06) SMG 13 9´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[19559900]}}
SMG 13 9´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SMG 13/14 - Smågutter 11`er (født 1.1.-05/06) SMG 13/14 11`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640650]}}
SMG 13/14 11`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SMG13/14 - Smågutter 7`er (født 1.1.-05/06) SMG 13/14 7`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640654]}}
SMG 13/14 7`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

G15/16 - Gutter 11`er (født 1.1.-03/04) G15/16 11`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640656]}}
G15/16 11`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

Tilrettelagt fotball TF  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640662]}}
TF
Laget kommer til å havne på ventelisten

MJ7 - Minijenter 3`er (født 1.1.12) MJ7 3´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640664]}}
MJ7 3´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

MJ8/9 - Minijenter 5`er (født 1.1.-10/11) MJ8/9 5´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640666]}}
MJ8/9 5´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

LJ10/11 - Lillejenter 7`er (født 1.1.-08/09) LJ10/11 7´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640668]}}
LJ10/11 7´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

LJ12 - Lillejenter 7`er (født 1.1.07) LJ12 7´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[19560210]}}
LJ12 7´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SJ 13 - Småjenter 9´er (f.1.1.06) SJ13 9´er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[19559901]}}
SJ13 9´er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SJ 13/14 - Småjenter11`er (født 1.1.-05/06) SJ13/14 11`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640671]}}
SJ13/14 11`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

SJ 13/14 - Småjenter 7`er (født 1.1.-05/06) SJ13/14 7`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640673]}}
SJ13/14 7`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

J15/16 - Jenter 11`er (født 1.1.-03/04) J15/16 11`er  

Inga platser ledige, meld på til venteliste Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[18640675]}}
J15/16 11`er
Laget kommer til å havne på ventelisten

Vilkor for lagene


Gebyrer
Med 250 lag og et komplisert kampoppsett skaper trekninger store utfordringer for oss og for andre deltakende lag. Vi prøvde de første årene med god informasjon ut om dette, men fortsatt fikk vi svært mange trekninger de siste ukene. Etter innføring av større gebyrer ved trekning etter gitte datoer har ting bedret seg. Vi velger derfor å opprettholde denne praksis og gjør dere allerede nå, i påmeldinga, oppmerksom på følgende:
Ved trekning av lag etter 13. april 2019 ilegges et gebyr tilsvarende påmeldingsavgiften.
Ved trekning av lag etter 1.mai ilegges et gebyr på kr 3000,- i tillegg.

Facebook
Vi legger ut smått og stort av info på vår facebookside.
Følg oss der så blir du løpende oppdatert.

https://www.facebook.co...nn-Cup-657935001018533/


Personopplysninger


Velg betalingsmåte

Du må betale med kort
Kortbetaling er ikke nødvendig fordi du er administrator

Velg vad du vil betale nå

Betaling

Beløp for betaling nå

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

At betale innen {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

To pay at a later date

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Beløp for betaling nå

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

What costs should be included in the first invoice

Betaling

Vil ble fakturert direkte

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Due date {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Vil ble fakturert senere

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Fakturaen vil ble sent senest {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

The invoice will be sent at a later date

Vil ble fakturert direkte

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Due date {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Betaling

Må betales senest {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Må betales senest {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

Needs to be payed at a later date

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Legg merke til at lag som melder seg på etter klassen er full, vil havne på ventelisten

Her melder du på og betaler med et hvilket som helst visa eller kredittkort, og du får tilsendt et bilag skreddersydd for klubb-refusjon. Derfor er det veldig enkelt for klubben og refundere. Bruker man eksempelvis kredittkort får man da pengene av klubben allerede før man i praksis betaler. Alternativt kan man sende påmeldingslinken til daglig leder i klubben, slik at den personen kan melde på og betale. Det er uansett veldig fort gjort.