Retningslinjer og informasjon

Merk. Alle punktene under er under redigering inn mot funn cup 2019. Punktene kan bli endret helt frem til påmeldingen åpner i slutten av oktober.
Frister Funn Cup 2019

Frist påmelding av lag og registrering og betaling for deltakerkort fredag 5. april 2019


Betalinger


Vi innfører ny betalingsordning når påmeldingen åpner for Funn cup 2019. Når laget meldes på må påmeldingsavgiften betales med en gang. Hvis ikke får dere ikke meldt på lag.Ha derfor betalingskort klart når laget/lagene skal meldes på.

Deltakerkort

Vi vil fra 2019 ikke lenger tilby deltakerkort med kun overnatting. Ønsker dere overnatting hos oss vil dette også inkludere mat.

Årsaken til dette er at enkelte, som kun har bestilt overnatting, har laget seg små kjøkken/ matstasjoner for å lage sin egen mat. Erfaringene er at det har vært tatt med microbølgeovner, vaffeljern, toastjern, primuser etc.

Dette kan vi ikke tillate i fremtiden av rent hygieniske grunner knyttet til at rommene brukes av elever året rundt. Dette er deres arbeidsplass.

En annen viktig årsak er brannfaren eller problematikk knyttet til å bringe med seg installasjoner som går på gass eller lignende.

Vedr justering av deltakerkort etter utløp av frist.

Det er hvert år mange justeringer på antall deltakerkort hos de ulike lag. Dette er forståelig da eksakt antall spillere ofte kan være vanskelig å forutse grunnet skader, sykdom, ferier etc. Samtidig som dette er forståelig tar ekstra kjøp, innbetalinger, refusjoner etc uforholdsmessig mye tid i en travel tid inn mot turneringsstart.

Vi innførte nye retningslinjer i 2018 der dere kunne kjøpe og betale innen fristen, mens ekstra kjøp kunne gjøres i vårt servicetorg ved ankomst Narvik.

Dette må vi dessverre endre på igjen. Vi fikk mersalg på så mange kort at vi fikk problemer med vårt forhåndsbestilte antall måltider.

Dere må ha klart for dere hvor mange dere blir innen fristene. Skulle det bli frafall grunnet skade, sykdom el lign refunderes deltakeravgift etter turneringa.Innsjekk til turneringa


Funn cup ønsker å være miljøbevisst. Vi har helt sikkert en lang vei å gå, men har startet på enkelte områder. Et av disse er innsjekk. Vi finner det unødvendig å bruke en masse papir og også plast for at dere skal få turneringsinformasjon i hånda.

All informasjon finner dere på vår hjemmeside eller app.

Det er kun de som har kjøpt A og/ eller B kort som trenger komme til innsjekk i servicetorget på stadion.

Det eneste alle må påse er at det leveres lagslister. Dette gjøres fortrinnsvis på nett (påmeldingssiden deres), alternativt finner dere lagslister i servicetorget.


Hovedsekretariat ligger på Narvik Stadion. Kontoret er bemannet fra 0800 - 2300. Telefonnummer finner du under fanen "kontakt oss".

Vi har også et eget servicetorg hvor du kan henvende deg med de spørsmål du måtte ha.

De øvrige arenaene har service - sekretariat gjeldende egen arena og kampavviklingen der. Ta kontakt der ved behov.Tidspunkt og kampavvikling

Turneringen arrangereres i 2019 fra 24. mai til 26. mai.

Kampene starter for lokale lag ca mellom kl 1400 og 1600 Fredag 24. mai.

For tilreisende lag legges det opp til kamper ut fra følgende reisevei:

0-2 timer: kamper fra 1700 ( ex. Bardu, Harstad, Hamarøy etc)

2-4 timer: kamper fra 1800 ( ex. Lofoten, Vesterålen, Tromsø, Kiruna etc )

4-6 timer: kamper fra 1900 ( ex. Finmark, Bodø etc )Spilletid

Klassene t.o.m Mg/ Mj 10 år spiller 2x15 min. Pause 5 min

Klassene Lg/ Lj spiller 2x15 min. Pause 5 min


Klassene Smg/ Smj spiller 2x20 min. Pause 5 min

Klassene G/ J spiller 2x25 min. Pause 5 min

HC klassen spiller 2x15 min. Pause 3 minBall

Laget som står oppført som hjemmelag stiller med matchball. I smg, gutte og smj 11`er stiller hjemmelaget med 3 baller. Hvis problemer kan baller lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion.Draktlikhet

Ved draktlikhet er det alltid laget som står oppført som bortelag som skal skifte drakter. Vester kan lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion. Sjekk dette i god tid før kamp.Regler og spilleberettigelse

Funn Cup spilles etter NFF´s reglement. Spillere med dispensasjoner i egen krets ifht alder etc er også spilleberettiget i FUNN CUP.


Vi tillater inntil 3 overårige jenter i 15/16 års klassen. Altså jenter født 2001.

Spillere skal være spilleberettiget for den klubb de stiller for.

Hvis klubber har mer enn ett lag med i turneringen i en årsklasse er reglene som følger:

Gruppespill: Det er lov å flytte inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.


Sluttspill: Hvis det ene laget blir utslått er det tillatt å flytte inntil 2 spillere til det laget som er videre i turneringen. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Spillere kan delta for lag i annen aldersklasse. Det er ingen begrensninger i flytting av spillere hvis man stiller med et 7´er lag og et 11´er lag.

Jenter kan delta i gutteklassen, så fremst de ikke overstiger alderen.

Oppmøte til kamp

Alle lag skal være på plass 10 min. før kampstart og klar til kamp til oppsatt tid. Hvis et lag ikke er på plass til kampstart, uten å ha gitt beskjed, settes stillingen til 3-0 og 3 poeng til oppmøtt lag.

Hjemmelaget stiller med matchball.

Uforutsette ting kan skje og vil bli behandlet og avgjort av sekretariatet. Det kan være avgjørende for en saks utfall at man har gitt beskjed til sekretariatet i forkant.Protest

Protest må leveres inn til hovedsekretariatet på Narvik stadion. Protesten må leveres skriftlig og innen 30 min etter endt kampslutt. Protestgebyr på kr. 800,. må betales kontant når protesten leveres. Blir protesten tatt til følge refunderes gebyret.

Alle protester vurderes av turneringsjuryen, satt opp av Funn Cup. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.Premiering

Premiering 1. tom 3. plass i klassene smg, smj, gutter og jenter.

Alle spillere tom 12 år mottar deltakerbevis.Ballstr.

Gutter og Jenter 15/16 år bruker ballstr. 5 mens resten av klassene bruker ballstr. 4.Spillesystemer

I klasser med tabell og sluttspill.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

E) Myntkast skjer i sekreteriatet med de to laglederne og ett medlem av juryen eller en representant fra sekreteriatet til stede.


Uavgjort i sluttspillkamper

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper vil det bli avgjort på straffesparkkonkurranse. 5 spillere på hvert lag i 11`er og 3 spillere på hvert lag i 7`er, ikke det ikke avgjort da, så 1 og 1 fra hvert lag inntil avgjørelsen faller.


Gult kort

Regelen om 5 min utvisning gjelder ikke i denne turneringen.Rødt kort

Hvis en spiller får rødt kort, soner denne spilleren automatisk neste kamp. En jury avgjør etter dommerens rapport om det skal sones flere kamper.Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette leveres til hovedsekretariat eller på hjemmesiden. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato,draktnummer og fødselsår på spillerne. En spiller er ikke spilleberettiget i Funn cup før vedkommende står oppført på laglisten.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, kan miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldiggrunn.

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp


Artikler

10 februar 2017 13:54

vise flere artikler

Sparebanken Narvik Lindahl LKAB Coop Extra Nordkraft Fremover Narvikgården Taraldsvik AS Coop Nord, Prix Fagerthun Bil A Markussen AS Sommerseth 2tal Utemiljø Consto