Tidspunkt og kampavvikling

Turneringen arrangeres 26. mai til 28. mai 2023.

Oppstart er fredags ettermiddag/ kveld. Alle lag spiller kamp fredag. Unntak fra dette kan være lag under tilrettelagt fotball eller de aller yngste.

Kampene starter for lokale lag ca mellom kl 1400 og 1600 fredag 26. mai.

For tilreisende lag legges det opp til kamper ut fra reisevei:

0-2 timer: kamper fra 1700 ( ex. Bardu, Harstad, Hamarøy etc)

2-4 timer: kamper fra 1800 ( ex. Lofoten, Vesterålen, Tromsø, Kiruna etc )

4 timer el mer: kamper fra 1900 ( ex. Finnmark, Bodø etc )


Spilletid

Klassen Mg 7 / Mj 7 spiller 1x20 min.

Klassene Mg 8 / Mj 8 t.o.m Lg 12/ Lj 12 spiller 2x15 min. Pause 5 min

Klassene Smg / Smj spiller 2x20 min. Pause 5 min

Klassene Gutter / Jenter 16 og Junior 19 spiller 2x20 min. Pause 5 min

Åpen klasse spiller 2x15 min. Pause 5 min


Ball

Laget som står oppført som hjemmelag stiller med matchball i barnefotballen. 

I smg/ smj, gutter/ jenter og junior stiller hjemmelaget med 3 baller. 


Draktlikhet

Ved draktlikhet er det alltid laget som står oppført som bortelag som skal skifte drakter. Vester kan lånes i hovedsekretariatet på Narvik stadion. Sjekk dette i god tid før kamp.


Spilleberettigelse

LKAB Cup spilles etter NFF´s reglement. Spillere med dispensasjoner i egen krets ifht alder etc er også spilleberettiget i LKAB CUP.

Vi tillater inntil 2 overårige jenter/ gutter i 16 års klassene. 

Spillere skal være spilleberettiget for den klubb de stiller for.

Hvis klubber har mer enn ett lag med i turneringen i en årsklasse er reglene som følger:

Gruppespill: Det er lov å låne inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.

Sluttspill: Hvis det ene laget blir utslått er det tillatt å flytte inntil 2 spillere til det laget som er videre i turneringen. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Spillere kan delta for lag i annen aldersklasse. Det er ingen begrensninger i flytting av spillere hvis man stiller med et 7´er lag og et 11´er lag.

Merk: Hvis en klubb har mer enn 2 lag i en klasse, i samme spillform, kan det fortsatt maks lånes 2 spillere til sammen fra de øvrige lagene. F.eks. Har en klubb 3 lag så kan man enten låne 2 fra ett av de andre lagene eller en spiller fra hver av dem.  

Jenter kan delta i gutteklassen, så fremst de ikke overstiger alderen.


Dispensasjoner

LKAB cup har hatt et strengt regelverk på spilleberettigelse. Vi har sett det som nødvendig ifht at enkelte trenere har vært så opptatt av å vinne at de har hentet de beste spillerne fra klubber rundt seg. Dette mener vi ikke er Fair play og har derfor ikke tillatt lånespillere.

Nå lever vi allikevel i en tid der vi opplever frafall i fotballen. Dette frafallet har i tillegg forsterket seg gjennom 2 år med pandemi og mange klubber sliter med å stille lag.

Her ønsker vi å bidra til mest mulig aktivitet og åpner opp for mer fleksibilitet på spilleberettigelse. Send en søknad til frank@funncup.no på dispensasjon fra vårt regelverk.

Søknadsskjema finner du her.

Dispensasjoner som er gitt finner du her.

Merk følgende: Vi er fortsatt opptatt av Fair play. Ordningen er laget for de som ikke klarer stille lag av ulike grunner. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner til lag som har nok spillere, men ønsker hente inn en ekstra fordi en eller to er borte. 

For å illustrere hva vi er ute etter: Ett lag ønsker spille 11er fotball hos oss. De har 8 spillere i egen klubb og trenger 6-7 spillere ekstra. Ikke hent de to beste fra 3 klubber. Da etablerer man heller et samarbeid med en klubb der man låner ei hel spillegruppe bestående av spillere som er kommet både kort og langt i utvikling.


Oppmøte til kamp

Alle lag skal være på plass 10 min. før kampstart og klar til kamp til oppsatt tid. Hvis et lag ikke er på plass til kampstart, uten å ha gitt beskjed, settes stillingen til 3-0 og 3 poeng til oppmøtt lag.

Uforutsette ting kan skje og vil bli behandlet og avgjort av juryen/ sekretariatet. Det kan være avgjørende for en saks utfall at man har gitt beskjed til sekretariatet i forkant.


Protest

Protest må leveres inn til hovedsekretariatet på Narvik stadion. Protesten må leveres skriftlig og innen 30 min etter endt kampslutt. Protestgebyr på kr. 800,- må betales kontant når protesten leveres. Blir protesten tatt til følge refunderes gebyret.

Alle protester vurderes av turneringsjuryen, satt opp av LKAB Cup. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.


Premiering

Premiering 1. tom 3. plass i alle klasser over LG/ LJ 12. 

Alle spillere tom 12 år mottar deltakerbevis.

Premieseremonien gjennomføres umiddelbart etter siste kamp på Narvik stadion.


Ballstr.

Gutter og Jenter 16 år og Junior 19 bruker ballstr. 5 mens resten av klassene bruker ballstr. 4.


Spillesystemer

I klasser med tabell og sluttspill.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

E) Myntkast skjer i sekreteriatet med de to laglederne og ett medlem av juryen eller en representant fra sekreteriatet til stede.


Uavgjort i sluttspillkamper

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper vil det bli avgjort på straffesparkkonkurranse. 5 spillere på hvert lag i 11`er og 3 spillere på hvert lag i 9´er og 7`er. Ved likhet etter dette skytes en og en straffe inntil avgjørelsen faller.


Gult kort

Regelen om 5 min utvisning gjelder ikke i denne turneringen.


Rødt kort

Hvis en spiller får rødt kort, soner denne spilleren automatisk neste kamp. En jury avgjør etter dommerens rapport om det skal sones flere kamper.


Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette leveres til hovedsekretariat eller på hjemmesiden. Laglistene skal inneholde navn, fødselsår og draktnummer på spillerne. En spiller er ikke spilleberettiget i LKAB cup før vedkommende står oppført på laglisten.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, kan miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn.

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp