Nyheter

Kjære fotballvenner

Viser til tidligere mail vedr Funn Cup 2021 hvor vi signaliserte et håp om tidligere gjenåpning av Norge og med det også mulighet for å ønske lag fra andre kommuner enn Narvik velkommen til oss.

Håpet var der, men de siste signalene er at fase 2 tidligst åpner opp i 2.halvdel av mai. Fase 3 som ville gitt mulighet for kamp på tvers av kommunegrenser kan da tidligst starte fra 7. - 8. juni. Det betyr at Funn Cup 2021 ikke kan bli noe annet enn en lokal turnering med kamper for lag tilhørende i Narvik kommune.

Dette er en svært kjedelig og trist beskjed å gi, spesielt med tanke på at vi i et korona år har så mange som 150 påmeldte lag.

Til alle dere utenbys.

Jeg kan ikke annet enn ønske dere lykke til i sesongen og håpe at dere får både serie- og turneringsspill så snart som mulig og at vi kan sees igjen under Funn Cup 2022. Virker langt frem i tid, men vi får stålsette oss og vi lover å komme opp med et flott arrangement til neste år.

Til alle lag i Narvik kommune.

Vi teller i dag ca 70 lag og er i gang med å spikre hvordan denne blir seende ut.

Om turneringen blir fra fredag til søndag eller lørdag og søndag må jeg få komme tilbake til. Info kommer.

Ønsker alle en fin dag.

Mvh

Frank Aanes Andersen

Turneringsleder