Nyheter i 2019

Hei alle sammen

Fra år til år gjøres det små justeringer på klassene, betaling, regler i turneringa etc. Vi har derfor laget denne nye siden som fokuserer på større nyheter man må være obs på inn mot kommende turnering.

Merk allikevel at alle sider må leses. Det kan være små endringer som ikke legges ut her. Merk også at all nødvendig informasjon vil ligge på vår hjemmeside. I tråd med det å være miljøbevisst vil vi ikke dele ut informasjon på papir ved innsjekk.


Klasseinndeling 2019

Forbundsstyret har vedtatt nye retningslinjer for spillform i de ulike klassene. Disse innføres allerede fra 2019 sesongen. For oss er det viktig at det er samsvar mellom seriespillet og det vi som turnering tilbyr. Samtidig ligger det utfordringer i at oppsettet er nytt og at kretsene, basert på tilbakemelding fra klubbene, kan komme til å velge annen spillform enn det foreslåtte. F.eks 7´er istedenfor 9´er i 12 års klassen eller 5´er kontra 7´er i 10 årsklassen. Denne usikkerheten, sett opp mot det antall lag vi har hatt påmeldt i de ulike klassene de siste årene, gjør at vi må ta noen valg. Vi velger å endre fra 5´er til 7´er i 10 års klassen, men velger å beholde 7´er for 12 åringene. Vi velger istedet å etablere en egen 13 års klasse der det spilles 9´er. For 12 åringene som ønsker spille 9´er blir dette deres alternativ.

Totalt sett betyr dette at vi tilbyr spill i følgende klasser i 2019:

JenterGutter
AlderSpillformAlderSpillform
73er73er
8/95er85er
10/117er95er
127er107er
139er117er
147er127er
1411er139er
1611er147er
1411er
1611er
I tillegg har vi en 5´er klasse for tilrettelagt fotball.

(Merk følgende: Endringer, som de foreslåtte fra forbundet, kan bli mottatt på ulike måter i klubbene. Vi vil lytte til krets og klubber de neste månedene og se ann antall påmeldte lag i de ulike klassene. Få påmeldte lag i enkelte klasser kan gjøre at vi må gjøre endringer. Dette vil isåfall gjøres etter dialog med berørte klubber/ lag)


Deltakerkort - overnatting

Vi gjør oppmerksom på at det fra 2019 av ikke lenger vil være mulig å kun bestille overnatting. Dette fordi flere lag har etablert små kjøkken på klasserommene som igjen gir utfordringer knyttet til strøm/ sikringer, matos, brannfare etc. Det kan vi ikke tillate i fremtiden. Alle som ligger på skole må kjøpe deltakerkort med mat.


Deltakerkort - frokost

Nytt i 2019 blir at vi tilbyr frokost på skolene som har kjøreavstand til idrettens hus. Ikke frokostpakker som vi hadde en prøveordning på i 2018, men frokostbuffet slik den blir servert på idrettens hus.


Gebyrer !!!!!


Trekkes laget i perioden 13.april til 1.mai tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften.

Trekkes laget i perioden 1.mai til turneringsstart belastes ett gebyr på kr 3000,- i tillegg til tapt påmeldingsavgift.

Det er viktig at dere merker dere dette punktet. Det kan synes unødvendig med slike gebyrer, men årsaken er at trekninger forekommer helt inn til timer før turneringsstart. Disse skaper store utfordringer for turneringsledelsen, men vel så mye frustrasjon blant andre deltakende lag.

Gebyret er satt i denne størrelsesorden for å gi økt oppmerksomhet rundt problematikken.


Sparebanken Narvik Lindahl LKAB Coop Extra Nordkraft Fremover Narvikgården Taraldsvik AS Coop Nord, Prix Fagerthun Bil A Markussen AS Sommerseth 2tal Utemiljø Consto