Skjer på følgende måte:

1. Signere "skolekontrakt".

2. Hente deltakerkort.

3. Signerer ved utsjekk

Skolekontrakt

Lag som bor på skole skal signere en "skolekontrakt" før de sjekker inn.

Kontrakten finner dere her (kommer link snart) og ta med ferdig

signert kontrakt og lever når dere ankommer skolen.

Deltakerkort

Disse hentes i servicetorget på Narvik stadion.

Signering utsjekk

Før avreise tar reiseleder/ lagleder kontakt med vakt på skolen for å avklare at rommet er ok. Er alt ok signeres kontrakt.