GUTTER

MG07 3`er - Minigutter 3'er (født 1.1.14)

MG08 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.13)

MG09 5`er - Minigutter 5'er (født 1.1.12)

MG10 7`er - Minigutter 7'er (født 1.1.11)

LG11 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.10)

LG12 7`er - Lillegutter 7'er (født 1.1.09)

Smg13 9´er Smågutter 9´er (født 1.1.08)

Smg14 7`er - Smågutter 7`er (født 1.1.07)

Smg14 11`er - Smågutter 11'er (født 1.1.07)

G16 11`er -Gutter (født 1.1.05)

G19 11`er - Junior (født 01.01.02)

JENTER

MJ07 3`er - Minijenter 3'er (født 1.1.14)

MJ08/09 5`er - Minijenter 5'er (født 1.1.12)

LJ10/11 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.10)

LJ12 7`er - Lillejenter 7'er (født 1.1.09)

SJ13 9`er - Småjenter 9'er (født 1.1.08)

SJ14 7`er - Småjenter 7'er (født 1.1.07)

SJ14 11`er - Småjenter 11'er (født 1.1.07)

J16 11`er - Jenter (født 1.1.05)

j19 11`er - Junior (født 01.01.02)


ÅPEN KLASSE

Klasse for tilrettelagt fotball

PÅMELDINGSAVGIFT:

3 `er - 700,-

5 `er - 1500,-

7 `er - 1700,-

9 `er - 1700,-

11 `er - 1900,-

Tilrettelagt fotball kr 1700,-