Hvert lag tildeles klasserom etter antall spillere og hvilken skole man blir lagt på. Frydenlund VGS har f.eks store klasserom og her innkvarteres 20 spillere pr rom.

Andre skoler kan ha mindre rom og er man 25 spillere kan vi komme til å tildele 2 klasserom.

Husk at så lenge det er spillere på klasserommet skal det være voksne tilstede. Dette fordi det dessverre gjøres hærverk nå og da.

Alle lag som har overnatting skal signere kontrakt. Den finner dere link til her . Les gjennom, signer og ta med kontrakten til den skole dere er tildelt.

Her tar dere kontakt med vakta for å levere kontrakt samt bli henvist til riktig klasserom.